Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category

Pressure Gauge เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความดันแบบอนาล็อก สามารถวัดได้ทั้ง ความดันอากาศ, ก๊าซ และของเหลว แสดงผลแบบหน้าปัดสเกล มีหน่วยวัดให้เลือกใช้งานทั้ง psi และ bar แข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย วัดค่าได้เที่ยงตรงแม่นยำแบบ Rail time
เกจวัดความดันแบบมี Damper
Glycerine Pressure Gauge