02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category

ลดสูงสุด 50% ถึง 25 ธันวานี้


Pressure gauge รุ่น M 63 RP
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด: 62 mm.
• ขนาด Scales มาตรฐาน: -1/0, 0/1, 0/1.6, 0/2.5, 0/4, 0/6, 0/10, 0/12, 0/16, 0/20, 0/25, 0/40, 0/60 bar.
• ตัวถัง: พลาสติกชนิด ABS สีดำแบบป้องกันการระเบิด

ลดสูงสุด 50% ถึง 25 ธันวานี้


Pressure gauge รุ่น MG 63 RP
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด: 68 mm.
• ขนาด Scales มาตรฐาน: -1/3 - -1/0 - 0/1 - 0/1.6 - 0/2.5 - 0/4 - 0/6 - 0/10 - 0/12 - /16 - 0/25 - 0/40 - 0/60 - 0/100 - 0/160 - 0/250 - 0/400 - 0/600 bar.
• คอนเน็คเตอร์ เกลียวนอก: ชนิดทองเหลือง

ลดสูงสุด 50% ถึง 25 ธันวานี้


Pressure gauge รุ่น MG 100 RA
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด: 105 mm.
• ขนาด Scales มาตรฐาน: -1/3 - -1/0 - 0/1 - 0/1.6 - 0/2.5 - 0/4 - 0/6 - 0/10 - 0/16 - 0/25 - 0/40 - 0/60 - 0/100 - 0/160 - 0/250 - 0/400 - 0/600 bar.
• ตัวถัง: AISI 304 stainless steel.

ลดสูงสุด 50% ถึง 25 ธันวานี้


Pressure gauge รุ่น M 63 PP F
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด: 86 mm.
• ขนาด Scales มาตรฐาน: -1/0 - 0/1 - 0/1.6 - 0/2.5 - 0/4 - 0/6 - 0/10 - 0/12 - 0/16 - 0/20 - 0/25 - 0/40 bar.
• คอนเน็คเตอร์ เกลียวนอก: ชนิดทองเหลือง

Pressure Gauge เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความดันแบบอนาล็อก สามารถวัดได้ทั้ง ความดันอากาศ, ก๊าซ และของเหลว แสดงผลแบบหน้าปัดสเกล มีหน่วยวัดให้เลือกใช้งานทั้ง psi และ bar แข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย วัดค่าได้เที่ยงตรงแม่นยำแบบ Rail time
เกจวัดความดันแบบมี Damper
Glycerine Pressure Gauge